Ühisprojekt "Tule taevas appi"

 "Tule Taevas Appi" - projekt, mille eesmärgiks oli tuua kokku piirkonna erinevate tegevusalade esindajad, tõsta nende veebialast teadlikkust läbi koolituse ning praktiliste tegevuste, luua ettevõtjatele ja mittetulundusühingutele esimene kodulehekülg ning aidata selle efektiivsusele kaasa läbi ühisturunduse. Eesmärk on tõsta ettevõtjate ja mittetulundusühingute teenuse tase uuele kõrgusele, andes lisavõimalusi interneti ja veebivaldkonna parema teadlikkuse kaudu. Läbi selle tegevuse saab tootja, teenindaja lähemale potentsiaalsele kliendile ja on võimalik teenindada klienti otse suheldes. Paraneb klienditeenindus tänu operatiivsele infoedastusele.

Projektis osalenud ettevõtjatega koostöös luuakse kodulehekülgede standardlahendus, mis on ühtemoodi tehnilise ülesehitusega ning ettevõtjate endi poolt hallatavad. Teises etapis juhendatakse ettevõtjaid oma kodulehekülje sisu looma ning seda ise muutma.

Veelgi olulisem - juhendatakse ka ettevõtjaid oma kodulehekülgi otsimootorite leitavuse suhtes iseseisvalt optimeerima. Ettevõtjate arutelu tulemusena leitakse igale ühele sobiv märksõnade kogum, millega teenuseotsija saab internetiotsingus valdkonniti leida kodulehti ja teenuseid oma või naaber kogukonnas.

Taoline kogukonna sisene toote ning teenuse analüüs annab ettevõtjale oskuse paremini mõista, kuidas näevad pakutavat kliendid ning teadmise, et kogukond saab pakkuda toote ja teenuse arendamisel olulist tuge läbi ühisturunduse. Projektis osalejad tutvuvad ka projekti raames üksteise ja MTÜ Räpina Äriabikeskus tegevusega, mis omakorda annab aluse ristturundusprojektide käivitamiseks ja võimaldab veelgi oluliselt parendada loodavate kodulehekülgede nähtavust.

Projektis osalenud ettvõtjate koduleheküljed paigutatakse Räpina Äriabi koduleheküljele, millega tagatakse esimene kodulehekülje väärislingi olemasolu, mis annab esimese tõuke veebilehe nähtavuse parandamisele otsingumootori silmis.

Lähipiirkonna meediale toetuva kampaaniaga tagatakse toimunud projekti teadvustamine ning ettevõtjate tutvustamine ja samuti info olemasolu, et MTÜ Räpina Äriabi saab ja aitab ettevõtluse arengule antud piirkonnas kaasa – läbi koolituse, reaalsete lahenduste ning ühisturunduse, mille abil võib leida projektiga ühinenud ettevõtjate ning nende toodete ja teenuste kohta infot nii kohalik, kui ka eemalt tulnu.

Lisainfot saab Räpina Äriabi koduleheküljelt: www.ariabi.ee