LINA KASVUFAASID

Kiulinal eristatakse järgmisi kasvufaase:

  • tärkamine
  • „kuusekese“faas
  • õie alged
  • õitsemine
  • valmimine

Lina tärkab keskmiselt 11 päeva jooksul pärast külvi, kuid eriti soodsates tingimustes (piisavalt niiskust ja hästi soe) võib see toimuda 5 – 6 päeva jooksul.

„Kuusekese“ faas kestab 10 päeva ja rohkem, selle perioodi lõpuks kasvab linataim 10 cm kõrguseks, tal on 5 – 6 paari tihedalt asetsevaid pärislehti. Tärkamisjärgselt kuni „kuusekese“ lõpuni linataim kasvab väga aeglaselt kõrgusesse 0,3 – 0,6 cm ööpäevas. Sellel perioodl areneb juuresüsteem, moodustub kasvukuhik, pannakse alus järgenvale kiirele kasvuperioodile – varra kasvule ja kiu moodustamisele. „Kuusekese“ faasi võib nimetada kriitiliseks perioodiks kiulina arengule. Kui sellel perioodil ei jätku niiskust, toitaineid või mikroelemente, jääb linataim füsioloogilisse stressi, tal ei arene juurestik ega kasvukuhik, mis otseselt kajastub kiu saagis ja kvaliteedis.

Peale „kuusekese“ faasi algab linataimel kiire kasvuperiood, mis jätkub õiealgete moodustamise ajal. Ööpäevas kasvab lina nüüd 3 – 5 cm ja rohkem. Olenevalt sordist ja kasvutingimustest kestab kiire kasv ja õiealgete moodustamine 20 – 30 päeva ja rohkem. Õielagete moodustamisel tekib põhiline osa kiust ja generatiivorganite moodustamine paneb aluse seemnesaagile. Sellel perioodil linataime hea varustatus toitainete ja niiskusega taba suure kiu- ja seemnesaagikuse. Õiealgete moodustamise perioodi võib ka nimetada linataime arengus teiseks kriitiliseks perioodiks. Selles faasis formeerub lõplikult kiu- ja seemnesaak.

Mullas peab kuni õitsemiseni olema niiskust vähemalt 60% mulla kogu veemahutavusest. Niiskusesisalduse vähenemine mullas 40% kogu veemahutavusest vähendab oluliselt saaki ja kvaliteeti. Eelkõige väheneb elementaarkiu arv ja pikkus. Suureneb elementaarkiu jämedus ja puidu osatähtsus, mis vähendab pikakiu väljatulekut ja kvaliteeti. Toitainete omastamine toimub põhiliselt kiire kasvu perioodist kuni õitsemiseni. Sellel ajal omastatakse 70 – 84% lämmastikust: 67 – 80% fosforist ja 71 – 96% kaaliumist.
Õitsemine kestab tavaliselt 10 – 12 päeva ja kauem. Sellel perioodil lõpetab linavars kasvamise pikkusesse. Soodsalt mõjutab õhutemperatuuri tõusmine 16 – 18 oC-ni ja mõõdukas mullaniiskus.

Valmimisele on iseloomulik varre kiire puitumine ja seemnete formeerumine.

Lina valmismisel eristatakse nelja erinevat astet: roheline; varane kold; kold- ja täisküpsus. Suuri erinevusi üksikute faaside vahel ei ole, üleminek on ühtlane. Üldiselt kulub Lõuna – Eestis kiulinal külvist koristuseni 90 ± 10 päeva, sõltuvalt sordist ja kasvutingimustest.

© 2020 Linaagro OÜ