LINA KÜLV

Sügisel sorteeritud, puhastatud seeme on soovitav vähemalt kaks nädalat enne külvi puhtida, kusjuures efektiivsem on märgpuhtimine. Puhtimine vähendab eelkõige seenhaigusi, füsioloogilist stressi ja kahjurite levikut.

Profülaktilises mõttes on otstarvekas linaseemne puhtimisel lisada boorhapet 150 g ja tsinksulfaati 200 g 100 kg seemne kohta. Sellega tagatakse linaseemne idanemiskeskkonnas talle kõige vajalikumad mikroelemendid.

Külvinorm sõltub eelkõige korstatava lina otstarbest: seemnepõld vajab hõredat külvi – alla 1500 idanevat seemet m2-le, kiulinapõld vajab tihedat külvi – üle 1600 – 2400 idanevat seemet m2-le. Veel tuleb arvestada sordi seiukindlust ja kasvutingimusi. Külvinormi väljendatakse kilogrammides hektarile (Q).

N – idanevaid seemneid m2-le
m – 1000 seemne mass (g)
A – külviseväärtus (idanevus korrutatud puhtusega %-des)

Tavaliselt kujuneb kiulina külvinormiks 100 – 150 kg/ha linaseemet. Lina tuleb külvata võimalikult vara, üheagselt suviteraviljaga, kevadest olenevalt kas aprilli lõpus või maikuu esimesel kasvuperioodil talveniiskuse tagavadest mullas. Lina ei karda lühiajalist kevadist öökülma – 3 kuni – 4 oC. Külvi optimaalseks ajaks on mulla temperatuur 6 – 8 oC.

Kiulina vajab kitsarealist (6 – 8 cm reavahe laius) külvi 1 – 3 cm sügavusele mulda.

© 2020 Linaagro OÜ