UMBROHUTÕRJE

Lina hooldustöödest kasvuperioodil on olulisemateks umbrohutõrje ja rasketel muldadel mullakooriku purustamine, aga ka juureväline lämmastiku ja mikroelementidega. Vihmastel kevadetel tekib raskematel muldadel enne lina tärkamist tugev mullakoorik, mille purustamiseks võiks kasutada vastavaid rulle või kergeid siksakäkkeid. Põldu tuleb äestada diagonaalselt külviridadega. Väheidanenud seemnetele äestamine kahju ei tee, kui aga lina tärkamas, siis osa taimi rikutakse või kistakse välja. Kahju sellest on siiski väiksem kui äestamata jätmine.

Umbrohtude tekitatud kahju on väga mitmekesine, linataimed on sunnitud võitlema ruumi ja valguse pärast. Selles võitluses võivad jääda püsima mõlemad või tõrjub tugevam nõrgema välja. Toitainetevaesel, liigniisketel ja külmadel muldadel on linataime kasv aeglane. Umbrohud aga võivad siin kasvus ette jõuda ning lina varjata, kui neid õigel aja ei hävitata. Umbrohud vähendavad mulla niiskust, nende suurim veetarvidus langeb perioodile, mil sademeid on vähe, s.o. juuni teisel või juuli esimesel poolel. Samal ajal vajab ka lina oma kiirkasvuperioodil eriti ohtrasti niiskust. Umbrohud tarvitavad ka palju fosforit, kaaliumi ja lämmastikku.

Mõni umbrohi, näiteks võrm, on linal parasiidina, mistõttu linataimed võiavad täielikult hävida. Umbrohtunud linapõllu koristamisega satuvad umbrohud koos linavartega tööstusesse. Sellise tooraine ümbertöötamine suurendab töötlemiskulusid, väheneb pika kui väljatulek ja halveneb selle kvaliteet, mille tagajäjrel muutub linakasvatus majanduslikult mittetasuvaks.

Linapõldu kahjustavad umbrohud võib jagada kaheks:

  • üheidulehelised: orashein, linarainhein jt. kõrrelised, milel tõrjeks sobivad Fusilaad, Super ja Agil.
  • kaheidulehelised umbrohud: valge hanemalts, harlik malts, põldsinep, põldrõigas, kirburohud, kõrvikud. Need umbrohud alluvad MSPA ja kloorsulfurooni sisaldavatele preparaatidele. Ohaka ja kesalille tõrjeks tuleb kasutada Lontreeli.

Keemline umbrohutõrje viiakse läbi, kui lina on „kuusekese“ faasis (6 – 12 cm kõrge).
Vastavalt umbrohususele võib neid preaparaate kasutada eraldi või teha segu. Lahuse kulu hektarile võib olla 200 – 400 l.

© 2020 Linaagro OÜ